لالاییگفته بودی زود برمی گردی....
                       
آنقدر زود که ماهیها هنوز بیدار نشده باشند...
                    
و من سالهاست کنار حوض خانه نشسته ام...
         
و برای ماهیها لالایی می خوانم..!
              
            
j
/ 0 نظر / 15 بازدید