داغونم

دردی اگر داری و همدردی نداری  

با چاه آن را در میان بگذار  

                                       با چاه 

غم روی غم اندوختن  

دردی ست جانکاه  

گفتند این را پیش از این  

اما نگفتند  

کر همرهان در چاهت افکندند و رفتند  

آنگاه دردت را کجا فریاد کن !؟ 

                                         آه....  

 

فریدون مشیری

/ 0 نظر / 14 بازدید