....

 

      ... دستایی رو پیدا کن که در ضعیف ترین حالتت نگهت دارن!

          چشمایی که در زشت ترین حالتت نگاهت کنن!

          قلبی رو که وقتی توی بد ترین حالت هستی دوست داشته باشه!

          اگر تونستی اینارو پیدا کنی بدون که عشق رو پیدا کردی ....!

    

j

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید