مادرم

 

 

 

....دخترم! دوستدار مادر باش

او برای تو یادگار منست

همچو جان پدر عزیزش دار

کو چراغ شبان تار منست

غافل از حال او مباش، مباش

***

مادرت گوهری گرانقدرست

بانگ بر او مزن، گهر مشکن

دل من بشکند ز آزارش

جان بابا، دل پدر مشکن

هیچکس نازنین چو مادر نیست.

***

زندگی پای تا سر افسانه است

مادر دهر، قصه پردازست

عمر ما و تو قصه ای تلخست

تلخ انجام و تلخ آغازست

قصه یی ناشنیدنش خوشتر

***

بسته شد دفتر حیات پدر

دیگر این داستان بسر آمد

قصه ما بسر رسید و کنون -

نوبت قصه ی پسر آمد

قصه ی عمر تو بسر نرسد....

                                                                           مهدی سهیلی

/ 0 نظر / 14 بازدید