من پیر شدم

                         

                           من پیر شدم ،دیر رسیدی،خبری نیست

 

                          مانند من آسیــمه سر و دربـدری نیست

 

                          بســـیـار برای تـو نـوشـتـم غـم خـود را

 

                          بســـیـار مرا نامه ،ولی نامه بری نیست

 

                         یک عمر قفس بست مسیر نفســــم را

 

                         حالا که دری هست  مرا بال و پری نیست

 

                         حـالا کـه مـقـــدر شــده  آرام بگـیـــــرم

 

                         سیـــلاب مرا بـرده و از مـن اثری نیست

 

                         بگـذار که درها هـمگـی بسـته بـمانـنـد

 

                         وقتی که نگاهی نگران پشت دری نیست

 

                         بگــذار تبـــر بـر کـــمــر شـــاخه بکـــوبد

 

                         وقتی که بهـار آمد و او را ثمــــری نیست

 

                         تلخ است مرا بودن و تلـخ است مرا عمر

 

                         در شهر به جز مــرگ متـاع دگری نیست ..

     

/ 1 نظر / 12 بازدید
هاشمی

عالی بود و زبان حال..باز اجازه کپی شد در بلاگ