دعا

خداوند به سه طریق به دعاها جواب می دهد:
او می گوید آری و آنچه می خواهی به تو می دهد.
او میگوید نه و چیز بهتری به تو می دهد.
او می گوید صبر کن و بهترین را به تو می دهد..

/ 3 نظر / 14 بازدید
مینا

وچهارمی او می گوید نه تو لایق چیزی نیستی وبدترین لایق توست

darya

خوووووب بود از وب من هم دیدن کنید ونظر دهید روی اسمم کلیک کنید[فرشته]

مهرداد

هیچ کار خداوند بی حکمت نیست.