مساحت رنج

شعاع درد مرا ضربدر عذاب کنید


مگر مساحت رنج مرا حساب کنید


 


خط محیط دلم را شکسته رسم کنید


خطوط منحنی خنده را خراب کنید


 


طنین نام مرا موریانه خواهد خورد


مرا به نام دگر غیر از این نام خطاب کنید


 


دگر به منطق منسوخ مرگ میخندم


مگر به شیوه دیگر مرا مجاب کنید


 


چو صخره های یخ از انجماد دلگیرم


مرا به هرم نفسهای عشق آب کنید


 


در این درنگ طویلی که پای من لنگ است


زدست میروم ای دوستان شتاب کنید


 


مگر سماجت پولادی سکوت مرا


درون کوره ی فریاد خود مذاب کنید


 


بلاغت غم من انتشار خواهد یافت


اگر که متن سکوت مرا کتاب کنید


 


قیصر امین پور

/ 0 نظر / 27 بازدید