عشق

 

عشق عشق می‌آفریند،

 

 

 

عشق زندگی می‌بخشد، 

 

 

 

زندگی رنج به همراه دارد، 

 

 

 

رنج دلشوره می‌آفریند، 

 

 

 

دلشوره جرأت می‌بخشد، 

 

 

 

جرأت اعتماد به همراه دارد، 

 

 

 

اعتماد امید می‌آفریند، 

 

 

 

امید زندگی می‌بخشد، 

 

 

 

زندگی عشق می‌آفریند، 

 

 

 

عشق عشق می‌آفریند...

 

 

 

مارگوت بیکل به قلم ترجمه احمد شاملو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید