و اما تو....

 

 

      و اما تو!

 

قرار نبود آن وقتهای تو جایشان را با این وقتهای من عوض کنند

                     

قرار نبود عشق هم مثل گیلاس، بوسه، عیدی و تعطیلات تابستان

               

اولش قشنگ باشد

                     

قرار نبود کسی به هوای نشکستن دل دیگری بماند

            

قرار بود هر کس به هوای نشکستن دل خودش بماند

 

قرار نبود هر چه قرار نیست باشد

 

قرار تنها بر بی قراری بود و بس

 

گمان نمی کنم گناه من سنگین تر از نگاه تو باشد

                         

اما یقین دارم که کودک دلت کمتر از پیش بهانه

 

لالایی های شعر گونه ام را می گیرد..

 

/ 0 نظر / 16 بازدید