زندگی


s
هی فلانی!
            
    زندگی شاید همین باشد
            
               یک فریب ساده وکوچک
                        
آن هم از دست عزیزی
  
        که تو دنیا را جز برای او
   
                   و جز با او نمی خواهی!
                              

 آری آری زندگی شاید همین باشد...!
/ 0 نظر / 6 بازدید