دلتنگی

w

تورا گم کرده ام امروز و حالا لحظه های من

   

گرفتار سکوتی سرد و سنگین اند

 

و چشمانم که تا دیروز به عشقت می درخشیدند

   

نمی دانی چه غمگین اند

 

نمی دانم چه خواهد شد. فقط بی تاب و دلگیرم

 

کجاماندی که من بی تو هزاران بار در هر لحظه می میرم...   

 

      

/ 1 نظر / 6 بازدید
آرشام

خیلی خوب بود مخصوصا،(دل تنگی)[قلب] با خوندنش آرامش گرفتم.