آرزوی من...

...
 
آرزوی من اینست که دو روز طولانی

در کنار تو باشم فارغ از پشیمانی

آرزوی من اینست یا شوی فراموشم

یا که مثل غم هر شب گیرمت در آغوشم

آرزوی من اینست که تو مثل یک سایه

سرپناه من باشی لحظه تر گریه

آرزوی من اینست نرم و عاشق و ساده

همسفر شوی با من در سکوت یک جاده

آرزوی من اینست هستی تو من باشم

لحظه های هوشیاری مستی تو من باشم

آرزوی من اینست که تو غزال من باشی
 
 تک ستاره روشن در خیال من باشی

آرزوی من اینست در شبی پر از رویا

پیش ماه و تو باشم لحظه ای لب دریا

آرزوی من اینست از سفر نگویی تو

تو هم آرزویی کن اوج آرزویی تو

آرزوی من اینست مثل لیلی و مجنون

پیروی کنیم ازعشق این جنون بی قانون

آرزوی من اینست زیر سقف این دنیا

من برای تو باشم تو برای من تنها

آرزوی من اینست.....

آرزوی من اینست.....

آرزوی من اینست.....

آرزوی من اینست.....
    
  
l
/ 1 نظر / 5 بازدید
رضا

ارزوهای قشنگ ستودنی ست.شاید ارزوی من هم همین باشد