همیشه با توام

گیرم این جهان

 

              جهنم جهان دیگریست

 

گیرم آب و باد و خاک و عشق

 

   اختراع کهکشان دیگریست

 

            هرچه هست

 

فارغ از جهنم و بهشت

 

      برتر از زمان و زندگی

 

 

 

               من همیشه با توام........

 

                                                              مرتضی دلاوری پاریزی

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید