روشهای شکار شوهر توسط دخترها:

 

 

روشهای شکار شوهر توسط دخترها

 -
روش جوادی:
یه بار یه جایی که توی دید طرف باشه و بتونه با دو تا شلیک خودشوبهت برسونه یهو غش می کنی و ولو می شی کف زمین.پس ازچند دقیقه هذیونگفتن راجع به اینکه پسر پسر اصغر

قصاب اومده خواستگاریت اما تو نمی خواهیبه اون شوهر کنی/مثلا به ضرب آب قند به هوش می آیی و وقتی چشمت به طرف میافته یهو بغضت می ترکه و د گریه. وقتی خوب
گریه هاتو کردی و پاشدی که بری طرفکلی اصرار میکنه که برسونت.اما از اون اصرار و از تو انکار.خلاصه راه می افتیکه بری اما یجوری راه می ری که مطمئن بشی طرف

می تونه تا خونتون تعقیبتکنه...
تا اینجا تو کار خودتوکردی اما از اینجا به بعدش دیگه با اوسکریمه.

 -
روش یاهو مسنجری:
این روش اخیرا کاربرد زیادی پیدا کرده وعمدتا هم به خاطر اینه که لازم نیست مستقیم توی چشمای طرف نگاه کنی واین برای آماتورها هم کمک خبلی بزرگیه.از ایکونهای گوگولی مگولی هم میتونی برای رسوندن مفهوم استفاده کنی.اما بدیشم اینه که بعضی وقتها توی چت

یهسو تفاهم هایی پیش می آد که خر بیار و باقالی بار کن!!

 

 

نکته:متاسفانه از اونجایی کهمجموع دو متغیرزیبایی و خر خونی در مورد دختر جماعت همیشه یه مقدار ثابتهبنابراین بهتر که روی این روش خیلی حساب نکنی!

 -
روش خرکی:
جلوییکی از این لندکروز سیاهها بوسش می کنی که بدونه بخاطر بد بخت کردنش
همه کارمی کنی.

-
روش مذهبی خفن:
چهل شب جمعه جلوی در خونتون رو جارو می کنیوآجیل مشکل گشا پخش می کنی .
تو ی این مدت به هر چی امامزاده و صاحبکرامات هست متوسل میشی و نذر

می کنی که اگه حاجتت روا شد هر شب تو سقا خونهآس مم تقی یه شمع روشن کنی...ایشالا که حاجتتو میگیری.

نکته:خواهر التماسدعا

-
روش از ما بهتران:
لازم نیست کاری بکنی. فقط انتخابکن!

-
روش بچه مثبت:
طرف و به یه کافی شاپ دعوت می کنیو اونجاخیلی معقول و منطقی مساله رو بهش

می گی.اونم احتمالا یه فرصتی می خوادکه فکر کنه و بعدشم ایشالا که بله رو می گه.

 

اگر با من نبودش هیچ میلی چراظرف مرا بشکست لیلی

 

 

و اینطور می بینه به هر قیمتی شدهسوسک و به دیار باقی می فرسته.
حالا تو همچین تحویلش می گیری که انگارشیر شکار کرده! و بعدشم مثلال ازترس سوسک یه مدتی خودتو بهش می چسبونی وازش جدا نمی شی! اگه کارا تا اینجا خوب پیش بره ما بقیش تضمینشدست.

-
روش شهرستانی:
یه بار با چشم گریون و تن لرزون طوری کهطرف بشنفه برای دوستت درد دل می کنی که چطوری وقتی داشتی می اومدی یه پسرهی چشم نا پاک تو رو دید زده و بهت متلک پرونده. بعدشم هقی می زنی زیرگریه.اینجاست که دیگه رگ غیرت طرف باد می کنه و حساب یارو با کرامالکاتبینه!

 

نکته: اگه کار به خون و خونریزی نکشه می تونی روی موفقییت حسابکنی. اما اوصولا
زندگی با این آدم توصیه نمی شه!
نکته:اینروش در طی تاریخ امتحانشو بخوبی پس داده وبنا براین بسیاری ازکارشناسان وصاحبنظران معتقدن که بحران امروزازدواج در اثر لوله کشی شدن آب بوجوداومده.

- روش لوس گری:
یه دفعه یه سوسک می بینی و بنا میذاری به جیغ! آی جیغ نکش کی بکش.طرف هم که وضع
خلالصه خیالت تخت باشه که کارت درسته!
نکته:تا حالا چیزی خنده دارتر از این شنیده
بودی؟

-
روش عرفانی:
میری لب چشمه که آب بیاری میبینی از قضا اونم انجاست.یه جوری که انگارحواست نیست پات می خوره به کوزه طرفو کوزه خورد و خاکشیر می شه.بعد لپات گل می اندازه و با عجله کوزتو پر می کنیو میریاینجاست که طرف با خودش فکر می کنه:
نکته:این روش فقطوقتی کاربرد داره که مطلب بطور صریح ادا بشه اما به علت اینکه هیچ موجوداناثی اصولا این کاره نیست پس بهتره که اصلا قیدشو زد!

 -
روش بچه خرخونی:
همون داستان جزوه و این که خودت واردی .
/ 0 نظر / 10 بازدید