# ادبی_-_شعر

بهترین مادر

روزت مبارک فرشته خلقت             تـــاج از فـــرق فلـک بــــــــــــرداشتنتا ابـــد آن تـــــاج بــــرســـــــر داشتـندر بـهشـت آرزو ره ِیــــــــــــــافتـــــنهـــــر نفس ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید

....

        ... دستایی رو پیدا کن که در ضعیف ترین حالتت نگهت دارن!           چشمایی که در زشت ترین حالتت نگاهت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید