# ادبی_-_شعر

مادرم

      ....دخترم! دوستدار مادر باش او برای تو یادگار منست همچو جان پدر عزیزش دار کو چراغ شبان تار منست غافل از حال او مباش، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

....

  خنده بر لب می زنم تا کس نداند راز من       ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت
/ 0 نظر / 9 بازدید

تو

صدا کن مرا        صدای تو خوب است      صدای تو سبزینه ان گیاه عجیبی است       که در انتهای صمیمیت حزن میروید      در ابعاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

عشق

  عشق عشق می‌آفریند،       عشق زندگی می‌بخشد،        زندگی رنج به همراه دارد،        رنج دلشوره می‌آفریند،        دلشوره جرأت می‌بخشد،        جرأت اعتماد به همراه دارد،        اعتماد امید می‌آفریند،        امید زندگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید