# دلنوشته_ها

حماقت

دلم خیلی گرفته! اشتباه بزرگی تو زندگیم کردم! احمقانه ترین گذشت! احمقانه ترین کار ممکن! پشیمونم اما راه پس و پیش ندارم!
/ 0 نظر / 5 بازدید

تو

صدا کن مرا        صدای تو خوب است      صدای تو سبزینه ان گیاه عجیبی است       که در انتهای صمیمیت حزن میروید      در ابعاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

تردید

تردید نشسته در صدای من .    رخوت وجودم را فراگرفته  و خستگی بهترین بهانه است .  شاید             دستی ،                         نگاهی ،                                       ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

....

       خیلی خستمه دارم دیوونه میشم     خدایا به دادم برس! نمیخوام با یه جواب تموم زندگیم و تحت الشعاع قرار بدم  نمیتونم عاقلانه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید