# عاشقانه

....

  خنده بر لب می زنم تا کس نداند راز من       ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت
/ 0 نظر / 10 بازدید

....

        ... دستایی رو پیدا کن که در ضعیف ترین حالتت نگهت دارن!           چشمایی که در زشت ترین حالتت نگاهت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید