# عاشقانه

....

  خنده بر لب می زنم تا کس نداند راز من       ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت
/ 0 نظر / 9 بازدید

تو

صدا کن مرا        صدای تو خوب است      صدای تو سبزینه ان گیاه عجیبی است       که در انتهای صمیمیت حزن میروید      در ابعاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

...

دلتنگم . . . دلتنگ روزهای کودکی دلتنگ بی دغدغه بودن دلتنگ روزهایی که اندیشه ی  هیچ فکری ذهن زلال را نمی آشفت و غم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید

آخرش که چی؟

                         اصلا حوصله ندارم!                          هیچ چیز به میل من نیست!                   اگه یه کم به میل آدم نباشه میشه تحمل کرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

عشق

  عشق عشق می‌آفریند،       عشق زندگی می‌بخشد،        زندگی رنج به همراه دارد،        رنج دلشوره می‌آفریند،        دلشوره جرأت می‌بخشد،        جرأت اعتماد به همراه دارد،        اعتماد امید می‌آفریند،        امید زندگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید