# عاشقانه

....

  خنده بر لب می زنم تا کس نداند راز من       ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت
/ 0 نظر / 10 بازدید

....

        ... دستایی رو پیدا کن که در ضعیف ترین حالتت نگهت دارن!           چشمایی که در زشت ترین حالتت نگاهت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

عشق

  عشق عشق می‌آفریند،       عشق زندگی می‌بخشد،        زندگی رنج به همراه دارد،        رنج دلشوره می‌آفریند،        دلشوره جرأت می‌بخشد،        جرأت اعتماد به همراه دارد،        اعتماد امید می‌آفریند،        امید زندگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید