# عکس

خدایا

خدایا... خواستـــی کـــه باشـــم ! در ایــن بودنهـــای ناپیـــدا در ایــن نــاپیـــداهای تلــخ هستـــم ! خداوندا....! خستــه ام ! خستــه تــر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید