لحظه های کاغذی...

خسته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری
                     شوق پرواز مجازی ، بالهای استعاری

لحظه های کاغذی را، روز و شب تکرار کردن
                         خاطرات بایگانی،زندگی های اداری

           آفتاب زرد و غمگین ، پله های رو به پایین
سقفهای سرد و سنگین ، آسمانهای اجاری

            با نگاهی سر شکسته،چشمهایی پینه بسته
خسته از درهای بسته، خسته از چشم انتظاری

           صندلی های خمیده،میزهای صف کشیده
خنده های لب پریده ، گریه های اختیاری

           عصر جدول های خالی، پارک های این حوالی
پرسه های بی خیالی، نیمکت های خماری

          رو نوشت روزها را،روی هم سنجاق کردم:
شنبه های بی پناهی ، جمعه های بی قراری

          عاقبت پرونده ام را،با غبار آرزوها
خاک خواهد بست روزی ، باد خواهد برد باری

         روی میز خالی من، صفحه ی باز حوادث
در ستون تسلیتها ، نامی از ما یادگاری

 


/ 0 نظر / 17 بازدید