پـاییــز

آن کس که می گفت دوستم دارد عاشقی نبود که به

شوق من آمده باشد، رهگذری بود که روی برگهای خشک پاییزی راه می رفت

صدای خش خش برگها همان آوازی بود که من گمان می کردم میگوید:

دوســــــــــــــتت دارم
Photo: ‎آن کس که می گفت دوستم دارد عاشقی نبود که به    شوق من آمده باشد، رهگذری بود که روی برگهای خشک پاییزی راه می رفت   صدای خش خش برگها همان آوازی بود که من گمان می کردم میگوید:    دوســــــــــــــتت دارم‎
/ 0 نظر / 14 بازدید